Jdi na obsah Jdi na menu
 


Standard chodskeho psa

 

Standard

ZEMĚ PŮVODU :Česká republika      Garant plemene : ČMKU 

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU : 28.10.1984 

POUŽITÍ : Pracovní plemeno 

KLASIFIKACE F.C.I. : 
Po jeho mezinárodním uznání : skupina 1 - Psi ovčáčtí, pastevečtí a honáčtí, kromě švýcarských salašnických psů. 
          S pracovní zkouškou 

STRUČNÝ HISTORICKÝ PŘEHLED : Původ tohoto plemene je historický. Spisovatel Jindř. Šimon Baar popisoval ve svých dílech opěvujících Chodsko (v letech 1923-1924) psy z oblasti Šumavy, které nazýval "chodské". Tito typově vyrovnaní a velmi houževnatí psi měli za úkol střežit zemské stezky, bránit majetek svých pánů, pomáhali při pasení. S historií Chodska je spjato mnoho písemností i ilustrací. Již J.A. Gabriel ve své písemnosti o Chodsku z r. 1864 psal o tamním lidu s přezdívkou "Psohlavci" z důvodu, že měli na svém praporci jako znamení věrného strážce domu - siluetu hlavy typického ovčáckého psa s delší srstí na krku. Existenci dlouhosrstých ovčáckých psů, věrných pomocníků a strážců chodů, popisoval také spisovatel A. Jirásek ve svém románu "Psohlavci" doplněno ilustracemi od Mikoláše Alše. 
Není možné samozřejmě tvrdit, že výše uvedené dokladuje původ současného Chodského psa. Pouze je historicky podložena existence formy ovčáckého psa ustáleného typu v místních podmínkách na území Čech. 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA 
Středné velký pes ovčáckého typu s obdélníkovým rámcem těla. Má dlouhou srst s bohatou podsadou, která ho činí otužilým a odolným vůči povětrnostním vlivům. Vyniká harmonickou stavbou těla. Všechny tělesné partie jsou sladěny tak, že jako celek působí kompaktně a ladně. Charakteristické pro plemeno je postavení a nesení krátkých uší, elegantní linie dlouhé šíje a krku a dále bohatost dlouhé srsti. Jeho pohyb je lehký a volný. Vyznačuje se temperamentní povahou bez známek nervozity. Je přítulný ke členům rodiny, zejména k dětem.Vůči cizím osobám je zdrženlivý, avšak při ohrožení svých blízkých nebo jejich majetku umí být ostrý a útočný. Je výborným hlídacím, ochranným a doprovodným psem, který je schopen náročného výcviku. Je obdařen vynikajícím nosem, čichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem. Díky ideální střední velikosti a dobré ovladatelnosti lze chodského psa využít ve slepeckém výcviku. Navíc pro výborné čichové schopnosti muže být s úspěchem nasazen při záchranářských akcích a při vyhledávání osob v lavinách. Projevuje rovněž vlohy pro střežení stád a práci v zápřahu. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE TĚLA 
Ideální parametry dvouletého jedince: 
Index formátu: délka trupu tvoří 110% výšky v kohoutku 
Index výšky: hloubka hrudníku tvoří 49% výšky v kohoutku 
Index typu hlavy: délka nosní partie tvoří 46% délky hlavy 

CHOVÁNÍ A POVAHA 
Temperamentní pes rychlých, ne však překotných reakcí. Lehce učenlivý, pozorný, dobře ovladatelný, poddajný. Je skromný, nenáročný a houževnatý. Jeho přítulnost k malým dětem je obdivuhodná a činí z něho příjemného společníka rodiny. Je nebojácný, pevných nervu a mimořádně ostražitý. Má výborné čichové schopnosti. 

HLAVA 
Lebeční partie 
Lebka je plochá a zvolna se zužující směrem k očím se středem zúžení po celním vrubu, který je lehce naznačen. Týlní hrbol je hmatatelný, avšak na pohled nevýrazný. Čenichová partie je mírně kratší než mozkovna, od níž je oddělena širokým celním sklonem. Čelní sklon není ani příliš ostrý, ani příliš mírný. Nadočnicové oblouky jsou zřetelné, ale nevystupující. Líce jsou suché, pokryty plochými svaly. Kůže lebeční partie je napjatá a pokrytá krátkou, hustou a hladkou srstí. 
Obličejová část 
Nosní partie : Nosní hřbet je rovný(přímý), s prodlouženou linií mozkovny téměř rovnoběžný. Směrem k čenichu se klínovitě zužuje. 
Čenich : Středně velký, plný, černě pigmentovaný, nozdry otevřené. 
Pysky : Pevné, suché, dobře přilehlé s uzavřenými kouty. 
Čelisti : Horní a dolní čelist jsou úměrné, silné a delší, postupně se zužující k čenichu. 
Tváře : Hladké, dobře přiléhající, pod očima nepropadlé. 
Zuby : Zdravé, silné, čistě bílé, v pravidelném postavení nůžkového skusu. Moláry na sebe přesně dosedají, rezáky se navzájem dotýkají. Chrup je úplný. 
Oči : Středně velké, mandlového tvaru, mírně šikmo posazené. Nemají být vypouklé, ani zapadlé. Jsou lesklé, energického, avšak příjemného výrazu, barvy tmavě hnědé. Víčka dobře přiléhají. 
Uši : Krátké, vzpřímené, dopředu otočené, vysoko nasazené a blízko sebe postavené. Jsou trojhranné, se širší základnou, na hrotech bud zašpičatělé nebo lehce zaoblené. Ušní boltce jsou pokryty delší hustou srstí, která zejména u kořene a po okraji boltce tvoří štětky. 
Celkově má být hlava úměrná velikosti těla a ušlechtilá. Nesmí působit masivně, ani příliš jemně. Charakteristický jedinečný vzhled hlavy podminuje správné nasazení a nesení uší, jejich velikost, tvar a dlouhé osrstění. 

KRK 
Ladně nesený a utvářený, delší, velmi pružný. Směrem k plecím se mírně rozšiřuje. Linie krku svírá s horizontální rovinou úhel 45°. Krk je pokrytý hustou dlouho srstí. 

TĚLO 
Hrudník : V průřezu oválného tvaru, jeho horní okraj je tupý, spodní zašpičatělý. Sahá po úroveň lokte. Žebra jsou mírně klenutá, ne však sudovitá. 
Předohrudí : Ze předu širší, náležité osvalené. 
Hřbet : Rovný, pevný, nepříliš dlouhý, v kohoutku lehce vyvýšený. 
Bedra : Krátká, pružná, dobře vázaná, v jedné linii navazující na hřbet. 
Břicho : Pevné, vtažené. 
Záď : Začíná ve stejné výši se hřbetem a v mírně svažité linii, bez přechodu, směřuje k ocasu. 
Ocas : V klidu a v pohybu je volně spuštěný v lehkém oblouku, při vzrušení zvednutý po úroveň hřbetu. Je bohatě osrstěný a dosahuje k hleznu. Umělé zkracování je nepřípustné. 
Celková linie těla od hlavy k ocasu je tvořena souborem ladných křivek. Délka trupu má být o něco vetší, než je výška v kohoutku. 

KONČETINY 
Hrudní končetiny 
Obecně : Lopatka je správně šikmo uložená a ploše přiléhá. Kost ramenní je dlouhá a úhel, který svírá s lopatkou se blíží 90°. 
Loket směřuje rovně dozadu, není ani vbočený, ani vybočený. 
Předloktí je při pohledu z kterékoliv strany rovné, s dobře vyvinutým, suchým svalstvem. 
Záprstí je pevné, dlouhé a nikoliv příliš strmé. Zadní stranu předloktí pokrývá přerůstající srst. 
Pánevní končetiny 
Obecně : Dobře zaúhlené v koleni i hleznu. Jsou při pohledu zezadu rovné. 
Stehna : silná, vydatně osvalená. 
Nárt : je pevný. Kolenní a hlezenní klouby jsou dobře zaoblené. Zadní stranu stehen pokrývá přerůstající srst. 
Tlapy Středně velké, oválného tvaru. Mají pevné, pružné polštářky a klenuté, sevřené prsty s krátkými, silnými drápy. Polštářky a drápy jsou plně pigmentovány. 

MECHANIKA POHYBU 
Přirozeným pohybem je nízký klus s diagonálním posunem končetin při zachování neměnné linie hřbetu. Chod je lehký, pružný a prostorný. 

KŮŽE 
Napjatá, v každé partii dobře přiléhavá. Pigment polštářku a drápu je černý, viditelné sliznice jsou tmavě pigmentovány. 

OSRSTĚNÍ 
Kromě obličejové části hlavy, hrotu ušních boltců a přední strany obou páru končetin, kde je srst krátká a hladká, pokrývá tělo lesklá, dlouhá, hustá, tvrdší srst. Její délka se pohybuje od 5 do 12 cm. Má být rovná nebo jen lehce zvlněná, na krku a hrudi mírně otevřená, jinak přilehlá. Dobře vyvinutá podsada je kratší a měkčí. Ušní boltce jsou bohatě osrstěny. U kořene a po okraji jsou vyvinuty štětky. Zvlášť dlouhá srst se tvoří na šíji, hřbetu a dále na zadní straně stehna a nártu, kde je mírně praporcovitá. Ocas je hustě osrstěn a má na spodní straně dlouhou, mírně praporcovitou srst. 
ZBARVENÍ SRSTI 
Černá až kovově černá se sytě žlutými znaky typu "black and tan". Čím jsou znaky sytější, tím lépe. Jiné zbarvení srsti než černá se znaky je nepřípustné. 

Znaky jsou vyvinuty: 
- na okrajích a uvnitř ucha 
- nad očima 
- na lících, odkud plynule přecházejí na hrdlo, kde tvorí charakteristický půlměsíc 
- na hrudi, přičemž hrudní znaky jsou odděleny od znaku na hrdle 
- na pánevních končetinách, a to na vnitrní a zadní straně stehna a od prstu po úroveň hlezna 
- kolem řitního otvoru 
mohou být navíc vyvinuty na spodní straně hrudníku, břicha a ocasu, mohou chybět na zadní straně stehna. 
Přednost se dává znaklm vyvinutým v předepsaných partiích, zřetelně ohraničeným a sytě vybarveným 

VÝŠKA A HMOTNOST 
Výška 
Výška v kohoutku musí být: 52 až 55 cm u psa, 49 až 52 cm u feny. 
Toleruje se maximální možná odchylka + - 2 cm. 
Hmotnost 
Optimální hmotnost - rozmezí 18-25 kg 

NEDOSTATKY, VADY, HRUBÉ (VYLUČUJÍCÍ) VADY. 
Jsou jakékoliv odchylky od standardu mírného (nedostatky), závažného (vady) a velmi závazného ( hrubé-vylučující vady ) charakteru. 
Nedostatky 
- drobivý chod. 
- příliš výrazný nebo chybějící celní sklon. 
- slabé čelisti. 
- ne zcela tmavě hnědé oko. 
- mírně delší ucho při správném nasazení 
- kohoutková výška + - 2 cm oproti standardu ( pes 50,51 a 56,57 cm, fena 47,48 a 53,54 cm) 
- delší nebo naopak kratší hřbet. 
- měkké záprstí; strmé záprstí. 
- ocas zahnutý do strany.Ocas tvořící kroužek. 
- kratší srst. Příliš jemná struktura srsti. 
- méně syté znaky (slámově žlutá). 
- delší nebo kratší ocas. 
- znaky chybějící na uších a kolem řitního otvoru. 
- nezřetelně ohraničené znaky 
- znaky více rozšířené na hlavě a hrudi, znaky méně výrazné na hlavě a hrudi 
- malý bílý znak ( v toleranci do 3 cm) Vady 
- klabonosá nebo naopak pronesená čenichová partie. 
- vypouklé nebo naopak vsazené oko.Světle hnědé oko. 
- ucho nesprávného tvaru. Špatně nasazené ucho.Měkké ucho. 
- krátký krk 
- sudovitý nebo naopak plochý hrudník 
- vybočené nebo vbočené lokty ( postoj sbíhavý, rozbíhavý ). 
- strmě uložená lopatka. 
- proláklý nebo klenutý hřbet. 
- nepevná bedra. 
- vybočená nebo vbočená hlezna ( postoj sudovitý, kravský ). 
- strmý postoj pánevních končetin. 
- přeúhlení pánevních končetin způsobující příliš spáditou hřbetní linii 
- ocas stočený nad úrovní hřbetu. 
- kadeřavá srst. 
- výrazně světlé znaky 
- znaky extrémně rozšířené na hlavě a na hrudi, znaky vyskytující se mimo předepsané partie 
- znaky chybějící nebo viditelně ubývající ve více partiích 
- znaky extrémně rozšířené na hlavě a na hrudi znaky vyskytující se mimo předepsané partie 
Hrubé, vylučující vady 
- zcela postrádající ušlechtilost 
- kohoutková výška u psa menší než 50 cm a vetší než 57 cm a u feny menší než 47 cm a vetší než 54 cm. 
- jakékoliv odchylky od nůžkového skusu : předkus, podkus, klešťový skus,nepravidelný skus 
- ztráta kteréhokoliv zubu ( méně než 42 ). 
- dravčí oko. 
- svěšené nebo klopené ucho. 
- jiné zbarvení srsti než černá se žlutými znaky. 
- znaky vyskytující se mimo předepsané partie 
- depigmentace čenichu, kůže a sliznic. 
- vyloučeni musí být psi silně bázliví a agresivní jedinci. 
- monorchismus a kryptorchismus. 
- krátká srst typu krátkosrstých plemen, chybějící podsada 
- úplná ztráta znaku 

 

Bohemian pastore

Bohemian cane pastore boemo è una nuova razza nazionale ceca, in modo da non si sa molto tra la gente e così diffusa. Se si cammina il vostro cane a fare una passeggiata Chod, molte volte si sentono frasi del tipo: "Che bel cane, come potrebbe il suo nome" o "Guarda, qual è il alsaziano capelli lunghi e belli" e quando dici che è pastore della Boemia, molte persone guardano a questa gara davvero non so ancora ... Estratto dalla serie: pastore caratterizzazione totale boemo è un cane di medie dimensioni herding tipo a un organismo cornice rettangolare.

Ha un cappotto lungo con un sottopelo lanoso, che lo rende resistente agli agenti atmosferici. È dotato di corpo equilibrato. Tutte le parti del corpo sono allineate in modo che nel suo complesso ha una forma compatta e grazioso.Caratteristica della posizione della razza e tenendo le orecchie corte, lunghe linee eleganti del collo e della gola e la ricchezza di capelli lunghi. Il suo movimento è leggero e gratuito. Ha un carattere vivo senza segni di nervosismo. E 'affettuoso verso i membri della famiglia, soprattutto per i bambini. Verso gli estranei è riservata, ma il pericolo per i loro cari o le loro proprietà può essere tagliente e aggressivo.

E 'un ottimo cane da guardia, cane da guardia e scorta che è capace di impegnativo addestramento. Si è benedetto con un naso eccellente, il lavoro olfattivo gestisce con facilità e temperamento.L'ideale di medie dimensioni e Chodský buona controllabilità può essere utilizzato in addestramento del cane per ciechi. In aggiunta alle eccellenti capacità olfattive possono essere impiegati con successo in operazioni di salvataggio e ricerca di persone in valanghe. Anche portare regali per custodire greggi e lavorare a stretto contatto. Il comportamento e il carattere di veloce cane vivace, ma non le reazioni precipitose.Facile da imparare, attento, semplice, agile.

Si tratta di una tenacia modesto, senza pretese e. La sua simpatia per i bambini è ammirevole e lo rende un compagno di famiglia piacevole. E 'senza paura, senza paura e estremamente cauti. Ha ottime capacità olfattive. Oltre al colore dei capelli e del viso, punte delle orecchie e la parte anteriore due coppie di gambe, dove il pelo è corto e liscio, lucido copre il corpo lungo, pelo fitto e duro. La sua varia lunghezza da 5-12 cm. Colore: nero metallizzato e nero lucido con cartelli gialli, come "nero focato.I personaggi sono più ricchi, meglio è.

colore del mantello diversi caratteri neri non sono ammessi. Altezza e peso Altezza al garrese deve essere 52-55 cm per i maschi, 49-52 cm per le femmine. Il peso varia 16-25 kg. La storia è il nostro cane di razza Bohemian nazionale ceca. La sua storia risale al 13 ° secolo. La Selva Boema custodito strada principale che porta da Domažlice Chodová a Germania da tempo immemorabile.I cani, che li aveva accompagnati, sostengono, duro e durevole. Il loro compito era solo quello di guardia al confine, ma sono stati utilizzati anche per pastorizia e di monitoraggio del gioco. cane Chodské già scritto Henry Simon Baar nel suo libro di memorie sulla storia di Chod.

cane Bohemian sembra Mikoláš Ales, che ha completato un romanzo di Alois Jirasek Psohlavci.Questa razza, storicamente documentato, tuttavia, quasi caduta nel dimenticatoio. La sua ri-creazione degli esperti kynologičtí cominciarono a cercare nel 1984, quando erano nella stampa canino pubblicato le foto del pastore con una chiamata per l'eventuale proprietario. Molti lettori hanno risposto che Chodský cane, e così cominciò la prima fase di rigenerazione. La base per la ricostituzione del cane era femmina Chodský Bessy cane Dixi e un po 'più tardi, il cane ha fatto.Dal 1987 al 1992, è stato allevato 35 cucciolate.

Negli anni dal 1993 al 1995 per migliorare e unificare il cane Chodský tipo e fissa il suo garrese. Oggi, il grande cane di famiglia è un cane pastore, come si dice, "il clima". Le gamme di prezzo 5-10 mila per un cane con pedigree, secondo la qualità: Nota.Chodský Dog Club è stato fondato da costituzione di una riunione soci il 21 11 1.991 Vrbno Pradědem. Attualmente il club conta circa 500 membri. Club Indirizzo: Chodský cane Club, Mr. John Findejs Cs. Esercito 18, 253 01 Hostivice Le mie osservazioni sulla razza di cane è un pastore boemo, pertanto, esigenze di lavoro. L'uomo è molto felice lavorare e di godere il suo lavoro, è molto docile, quindi adatto per i principianti che lo apprezzeranno, rispetto ad analoghe razza "ovčákovitým", il più piccolo formato.

Generalmente, una volta imparato a dimenticare già, per cui è necessaria coerenza, il cane ha imparato a errori. Choďák è lodato l'amore, ama ricompense in cibo a forma di palla. E 'un cane da appassionato, ama l'acqua, spesso guidando la macchina e anche il temperamento di un cane, facile da addestrare, anche se c'è sempre accade qualcosa di nuovo. Lui odia lo stereotipo. Quando la sua choďákovi vedere che aveva stanco di formazione, non vale la pena di andare avanti, fare una pausa per avere la forma di un gioco.

Si aggrappa al suo padrone e la gioia del suo maestro è la gioia. Choďák è dovuto al suo temperamento e di agility dog ​​adatto per agilità, nonché la formazione sportiva, il salvataggio di formazione, ecc Choďák ama i bambini. Non è aggressivo, non solo quando è attaccato. cane boemo è il compagno ideale per le persone attive possono essere alloggiati fuori tutto l'anno, permettendo così di mano con il sottopelo di un'oca, ma come un cane da compagnia e un appartamento Ama frequenti passeggiate, al contrario ... Veronica Fejglová, email: psi.mysteria @ http seznam.

cz: / / psi.mysteria.cz..